Dotacje na rozwój firmy

W latach 2014-2020 w ramach funduszy europejskich, wspierane będą przede wszystkim projekty mające na celu wprowadzenie innowacji do działalności gospodarczej, w szczególności badawczo-rozwojowej. W ramach współpracy pomagamy opracować koncepcje projektów oraz przygotować aplikację niezbędną do otrzymania dofinansowania na rozwój firmy zgodnie z wytycznymi.

Posiadamy odpowiednie kompetencje w opracowywaniu dokumentacji, zarówno od strony merytorycznej – zatrudniamy naukowców i współpracujemy z sektorem naukowym i funduszowej – członkami naszego zespołu są specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu finansowania na realizację projektów szkoleniowych, inwestycyjnych, infrastrukturalnych i badawczo-rozwojowych.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98